The 1956 Freedom Fighters’ Monument at the Beechwood National Military Cemetery

Összeállította Farkas László és Polgár József. A szerkesztők ezúttal is hálásak Szabó Évának, Sheskay Katalinnak*, és az ottawai magyar közösségnek a történetben és annak összeállításában játszott szerepükért. Köszönjük Szabó Éva művésznőnek a saját gyűjteményéből adományozott 1957-es képeket.

kép

A Beechwood Nemzeti Katonai Temető bejárata

Feltett szándékunkat követve és a hiányt pótlandó, 2008 májusában egy újabb gyűjtés eredményeképpen, Polgár József, Ugrai Tamás és Farkas László urak kezdeményezésére, sikerült a régi emlékművet egy gránitból készült kopjafával kiegészíteni.
Az 1956-os emlékmű a Beechwood temetőben

kép

2008 májusa előtt


A kivitelezést a Rákóczy Alapítvány**, a Kanadai Magyarság hetilap, a Beechwoodi temető és egyéni adakozók anyagi erőfeszítése tette lehetővé. A kiegészített emlékművet magyar Hősök napján 2008 májusában avatta fel Ft. Lóczy Tamás atya és Nt. Péter László tiszteletes. Ezentúl képletesen a forradalom elesettjei is velünk lehetnek a hősöknek kijáró évenkénti koszorúzáson.
kép

2008 májusa után


A barna gránitból készült kopjafát Farkas László tervezte. Felszínén a következő jelképek találhatók: csúcson a piramis a szabadságharcosok jele, az eldőlt piramis az elesett hősöké, a tulipán a hős anyákat jelképezi, s a kalapos gömb az apák előtt tiszteleg. Bronztáblán egy Wittner Mária idézet szerepel:

„Az igazságot nem lehet felakasztani, mert az igazság a lelkünkben él!”

A felavatást megelőző napokban ismeretlen elemek megpróbálták a temetőigazgatóság előtt tervünket lejáratni. Nem sikerült. Koszorúzunk rendületlenül.
** Az emlékmű költségvetéséről a Rákóczy Alapítványnak számoltunk el.

2008 Hősök napja, a kopjafa avatása és megáldása a Beechwoodi Nemzeti Katonai Temetőben

kép

A kiegészített emlékmű


kép

Polgár József és Farkas László

kép

Ft. Lóczi Tamás atya áldása


kép

Nt. Péter László lelkipásztor áldása

kép

Ugrai Tamás koszorúz


kép

Dr Dániel Feszty méltatása

kép

Polgár józsef beszél


kép

Farkas László beszél

kép

Az ottawai énekkar megemlékezése


kép

Részvevők

kép

Takarodó (Mary Pankievicz)