Ottawai magyar szervezetek

jelvény

Ottawai 28-as Kölcsey Ferenc cserkészcsapat

Notre Dame Catholic High School
710 Broadview Avenue, Ottawa, K2A 2M2

Szombatonként 12.45-től délután 15.00-ig, 6 éven felüli magyarul beszélő gyerekek számára. Magyarul beszélő felnőttek segítségét és támogatását nagyon szívesen fogadják.

Parancsnok: Aday Judith (+1) 613-435-2500, akaday@rogers.com

Információs honlap: http://ottawaimagyar.info/cserkeszek/

Ottawai Magyar Iskola – Oskola

Notre Dame Catholic High School
710 Broadview Avenue, Ottawa, K2A 2M2

Vezető: Demeter Katalin (+1) 613-899-3616

Információs honlap: https://www.facebook.com/OttawaiMagyarIskola

Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ft. Winkler Dayrold

Misék a Szent Erzsébet templomban:
1303 Leaside Ave, Ottawa, ON K1Z 7R2
Tel.: (+1) 613-407-4287

Világi elnök: Koleszár István (+1)613-291-8590

Ottawai Magyar Református Közösség

Nt. Péter László

Istentiszteletek a Gloucester református templomban:
91 Pike St., Ottawa, ON K1T 3J6
Tel.: (+1) 343-984-5485

jelvény

Ottawai Magyar Rádió

A Kanadai Rádió és Televízió Bizottság 2001 októberében született döntése szerint a torontói CHIN Radio/TV International nevű vállalkozás engedélyt kapott az Ottawa és környékén élő nemzetiségek részére egy saját anyanyelvükön sugárzó rádióállomás létesítésére.

A Torontóban akkor már több mint 50 éve működő CHIN rádió elnöke, Lenny Lombardi kapcsolatot teremtett az ottawai közösségek, így a magyar közösségek vezetőivel is. Mivel az Ottawai Magyar Ház adott egy otthont a környékünkön élő magyaroknak, akiknek nagy része tagja, sőt alapítója volt a Háznak, Lombardi úr. értelemszerűen a Ház akkori elnökét, Györffy Lajost kereste fel az ajánlattal. Györffy Lajos a tagság és az egyházi közösségek véleményét kérve megbízást kapott, hogy a további tárgyalásokon képviselje a magyar nyelvű adás felállításának ügyét.

Hónapokon át folytak az egyeztetések a CRTC es a CHIN Radio képviselőjével, míg végül 2003. december 5-én szombaton reggel 7 órakor elhangzott az első magyar szó az ottawai CHIN Radio FM 97,9 MHz-es hullámhosszán.

A rádió igazgatóság Hadházy Évát nevezte ki a műsor szerkesztőjévé.

A következő év elején Tóth Rózsa mint társszerkesztő vett részt a műsorok összeállításában.

Dombi Károly először 2004. március 8-án a Nemzetközi Nőnap méltatására szerkesztett megemlékezésével lett része CHIN Rádió magyar nyelvű műsorának. Mivel a nyári hónapok folyamán Éva egyedül maradt a műsorok összeállításával, és hivatása is egyre nehezebbé tette az adásra kész műsorok rendszeres készítését és rögzítését, felkérte Dombi Károlyt, hogy vállaljon állandó szerepet a rádió életében.

fotó

Dombi Károly

2006. augusztus végén Hadházy Éva lemondta a felelős szerkesztői megbízatását és szeptembertől ezt Dombi Károly vette át. Az Ottawai Magyar Ház és a helyi magyar szervezetek tagjai közül többen besegítettek a műsorok szerkesztésébe, gazdagításába. Többek között Kovács Ibolya, Kedei Veronika, Kovács Elvira, Dr. Feszty Dániel, Valsamas Miklós, Dr. Csepregi Gábor, Szeri Béla, Tóth Magdolna, Lóczi Tamás atya, Kurnyek Róbert atya, a Koleszár házaspár, a Finta házaspár és Köntés Béla.

2008. január 5-től a CHIN Rádió magyar nyelvű műsorát élőben sugározták.

2014. májusától október végéig Simon Diana, a Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasa szerkesztette a műsort.

2014. novemberétől 2015. május 31-ig ismét Dombi Károly szolgálta a hallgatókat.

Ezen tíz év műsorát a www.hunmagyar.org/radio honlap hangtárából lehet meghallgatni.

2015. június első hetében Petényi Judit lett az Ottawai CHIN Rádió magyar nyelvű adásának szerkesztője. Az általa készített műsorok tartalmáért az OMH semmilyen felelősséget sem vállalt sőt, pontatlansága és irányzata miatt elhatárolta magát tőle, és nem ismerte el mint az ottawai magyar közösség hangját. Annak ellenére, hogy az adás időpontját sikerült áthelyezni egy kedvezőbb időpontra, a vasárnapi kora estékre 19.00-től 20.00 óráig, a szerkesztő nem kapott megfelelő közösségi támogatást, és 2017. június 4-én bejelentette felmondását és befejezte hivatalos tevékenységét a CHIN rádiónál.

Jelenlegi magyar nyelvű rádióadás

A magyar adások beindítását a Magyar Ház vezetősége eszközölte ki 2003-ban, és tagsága támogatta fennmaradását több mint egy évtizedig. A 2016-2018-as időszakra megválasztott vezetőség nem nézhette tétlenül ennek a fontos intézménynek a megszüntetését, és úgy döntött, megkíséreli az adás újraindítását és szellemének megújítását. Ezért, 2017. június 25-ével kezdődően az Ottawai Magyar Ház vette át a rádióadás szerkesztését és irányítását. Az első adást 2017. július 16-án sugározták az éterbe.

Az OMH Rádiója a CHIN Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján őrzi és testesíti meg az alapítók örökségét, és minden vasárnap este 19.00-től 20.00 óráig hangzik el. A rádió a világhálón is meg az ingyenes okostelefon alkalmazáson keresztül is bárhonnan hallgatható élőben. Műsorismertetőjét és hangtárát itt a honlapunkon tesszük elérhetővé. Az utolsó négy adást a CHIN Rádió is eltérolja a saját hangtárában.

Minden más Ottawai Magyar Rádió ill. Magyar Adás, vagy ezekhez hasonló név alatt szerkesztett médiaaktivitásoktól az OMH elhatárolja magát. Kizárólag a CHIN rádió és az OMH honlapján közölt adásokért vállal felelősséget az OMH vezetősége és szerkesztősége.