Felkészítő virtuális találkozókra

A jelenlegi és az előre látható helyzet arra késztet bennünket, hogy tanuljunk meg jobban alkalmazkodni, és használjuk ki a korszerű módszereket arra, hogy ismét viszontláthassuk egymást. E célból első próbálkozásunk október 4-én vasárnap du. 2 órai kezdettel lesz, amikor fizikailag és virtuálisan ötvözött közösségi találkozót tartunk. A találkozón semmilyen OMH-t érintő döntést nem fogunk hozni. Egyetlen célja a távolságból történő tömeges kapcsolat felvétele és próbatétele. Ilyen módon később valódi tagsági gyűléseket is szeretnénk tartani, hiszen azok a szervezet létezésének országos törvény által meghatározott alapfeltétele, mindamellett, hogy még fizikai elszigeteltségben is van szükségünk tagsági döntések hozatalára. A Házban a virtuális felületet kivetítjük, a helyszínen történteket pedig a hálón keresztül résztvevők számára sugározzuk.

Több módszer is van arra, hogy legtöbb 100 egyidejű kapcsolatot teremtsünk díjmentesen. Ezek közül Google szolgáltatása ígérkezik a legjobbnak és a legkevésbbé korlátozottnak, ezt fogjuk elsőként próbára tenni, a Google Meet-et. Sajnos ezen virtuális kapcsolatban csak Google témaszámmal, azaz GMail villanyposta fiókkal rendelkezők tudnak részt venni. Szerencsére ez is ingyenes, de ettől függetlenül kényszerűség és nemkívánatos lehet sokak számára. Kérésünk tehát az lenne, hogy akinek nincs GMail címe hozzon létre egyet és közölje azt velünk, vagy kérje segítségünket annak létrehozatalára.

Igyekszünk minél pontosabb utasításokkal szolgálni a bekapcsolódáshoz szükséges minden teendő terén sőt, minden csütörtök este 6 és 7 között nyílt oktatást tartunk élőben a Házban az azt igénylőknek. Az oktatáshoz készített anyagot a Ház honlapján is közzétesszük. Ezt lehet előre tanulmányozni, önállóan próbára tenni, kérdéseket feltenni, segítséget kérni tőlünk.

Október 4-én a fizikai jelenlétet kizárólag azok számára tartalékoljuk, akiknek nincs elektronikus csatlakozásra lehetősége vagy nem bíznak benne. E személyeket arra kérjük, hogy időben jelentkezzenek honlapunkon, villanypostán vagy telefonon.

A találkozót csakis az Önök és mindenki nagyon türelmes közreműködésével tudjuk megvalósítani, ezért kérjük, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy valamilyen formában részt vegyenek benne.