Körlevél

Kedves tagok, barátok, érdeklődők!

Az Igazgatói Tanács (IT) a rendszeres pénteki vacsorák beszüntetésére kényszerült. Ennek elsődleges és egyetlen oka a nagy mennyiségek főzésében jártas szakács és kisegítő munkaerő szűke. Ennek közeledtét már az elmúlt tagsági gyűléseken is jeleztük, de bejelentésünk a helyzeten eddig, sajnos, még nem enyhített. A pénteki ebédeket továbbra is szándékozunk fenntartani, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek munkaerő fedezete is bizonytalan. Önkénteseket mindig keresünk, még ha nem is verjük állandó jelleggel nagy dobra.

poster

Letölthető plakát

A tisztánlátás érdekében jegyezzük meg, hogy a vacsorákba befektetett munka és idő ugyanakkora, mint az ebédeknél, míg a vacsorázók száma egyre csökken és már rég a felét se éri el az ebédelőkének. Következésképpen a péntek esti jövedelem már csak valamivel volt több, mint maga a nyersanyag költsége, és a maroknyi önkéntes munkája teljesen hatékonytalanná vált. Ezt vállalni már nem lehet, hacsak sokkal többen be nem segítenek a főzésbe, és váltják egymást. Csak a konyhára számítva, eddig egy-egy pénteki ebéd-vacsora 20-24 emberi munkaórába került. A változtatással ez kb. 12 órára csökken, amit még mindig teljesíteni kell.

A vacsorák beszüntetésével ezt a csekély esti jövedelmet a Ház természetesen elveszíti, és az IT ennek figyelembevételével fogja tervezni és szervezni a Ház további tevékenységét.
Mint eddig is, a pénteki napokon és a rendezvényes hétvégeken a Háznak olyan elkötelezett, kitartó és rendszerességgel felajánlott segítő kézre van szüksége, melyre biztosan számíthat. Ígéreteket eddig is kapott, beváltott segítséget annál kevesebbet. Ha csak havonta egyszer, előre látható ismétlődéssel, 2-3 személy egy főzőbrigádnak összeáll, egy péntek vagy egy rendezvény étkeztetési kérdése meg van oldva. Meg kell jegyeznünk, hogy az önkéntes jelző használata némileg megtévesztő, mert a Ház csekély anyagi juttatással ismeri el az IT-n kívüli „önkéntes” munkáját. Az IT tagok konyhaszolgálati „jövedelme” mindig a Házé.

A lényeg az, hogy vállvetve és szervezetten munkálkodjon mindenki, akinek szívügye a Magyar Ház fennmaradása és eredményes működtetése. Jó lenne ezt a közös otthont örökre a térképen tartani, nem csak a magunk számára, hanem az elkövetkező nemzedékére is. A Ház egy örökség, amit gondozni, ápolni kell!

Reménykedünk a munkaerő gyarapodásában. Bekövetkeztéig ellenben a Ház nyitvatartási rendjét a következőképpen vagyunk kénytelenek módosítani:

12.00 – 15.00 ebéd felszolgálása
17.00 – 20.00 társalgó, nyugdíjas klub, könyvtárlátogatás, alkalmi rendezvények – vacsora nélkül.

Továbbra is fogadunk elvitelre rendeléseket. Ezek közül csak azok elégtételét tudjuk biztosítani, melyeket a megelőző nap reggel 8.00 óráig leadnak. A rendelt élelmet az OMH szabályos pénteki nyitvatartási ideje alatt lehet felvenni. A ki nem fizetett rendeléseket az OMH-nak járó tartozásként tartjuk nyilván és könyveljük el.

Támogatásukat várva
az OMH reménykedő Igazgatói Tanácsa