Emlékezés az 1848-as forradalomra

Az Ottawai Magyar Ház március 17-én ünnepelte az 1848-as forradalom százhatvankilencedik évfordulóját. A lelkes közönség teljesen megtöltötte a házat, ahol a Magyar Oskola tanulói és fiatal zenetanuló gyerekek műsora után Dr. Ódor Bálint nagykövet mondta az ünnepi beszédet. Dr. Lapohos Tibor elnök Petőfi naplójából olvasott fel egy részletet, Dombi Károly pedig a forradalom világirodalomra tett hatását mutatta be. Az est jó hangulatban, kiváló vacsorával zárult.

A teljes előadás

(Finta Bea felvétele)