1848/49-re emlékeztünk

Tisztelet a bátraknak!

A világ magyarságához hasonlóan Ottawában is megemlékeztünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról 2016. március 13-án. Szívet melengető érzés nemzeti ünnepünket az anyaországtól távol, mégis honfitársaink körében megélni, látni a nemzeti lobogót, a székely zászlót Kanada fővárosában lobogni, a magyar Himnuszt énekelni, a kokárdát büszkén mellre tűzni.

A hivatalos megemlékezés Magyarország Kanadai Nagykövetsége előtt kezdődött. Dr. Oláh Lajos elsőbeosztott köszöntője után Köntés Béla mondott ünnepi beszédet Kossuth Lajos szobránál, ennek keretén belül kitért az emigrációban élők sorsára, a magyarsághoz való viszonyukra, és röviden bemutatta Kossuth szabadságharcban betöltött szerepét, személyét. A szoborhoz koszorút helyezett el a Nagykövetség nevében Dr. Simon Éva, Dr. Oláh Lajos és Sinka László, valamint az Ottawai Magyar Ház képviseletében Köntés Béla és Szabó Béla. A közös főhajtás után az ünneplők a Magyar Házba vonultak át, az ünnepi műsor ugyanis ott került megrendezésre.

Ezen az alkalmon nagy örömünkre szép számmal gyűlt össze a közösség, és ahogy a műsor szereplői közt, úgy a közönség soraiban is minden generáció képviseltette magát. A rangidősnek kijáró tisztelettel Cicutti József szavalatát hallhatta először a közönség. A délutánt versek, énekek, zongorajáték, egy kis színdarab és egy rövidfilm tette emelkedetté. Míg a Petőfi és Kányádi versek előadását a felnőtt generáció vállalta, a műsor többi részét a gyermekek adták elő. A legkisebbek közül az ottawai magyar iskolások egy kis csapata a Szabadság ára c. rövid előadást tanulta be, amivel a közönség körében osztatlan sikert arattak. Betanításukat az iskola vezetője, Demeter Katalin, és a Kőrösi Csoma Sándor Program magyarországi ösztöndíjasa, Kovács Kata vállalta.

Dr. Oláh Lajos

Dr. Oláh Lajos átadja Orbán Viktor miniszterelnöki köszöntőjét


Orbán Viktor miniszterelnöki köszöntőjét Dr. Oláh Lajos, Magyarország Kanadai Nagykövetségének elsőbeosztottja adta át, míg az ünnepi beszédet Dombi Károly tartotta meg. Ezt követően Kányádi Sándor Nyergestető c. versét hallgathattuk meg Köntés Béla előadásában, ami alatt egy fotós összeállítást láthattunk a Nyergestetőn található emlékhelyről. Az emlékmű és kopjafa-erdő az utolsó székely csata helyszínén áll, és az ott tömegsírba elhantolt katonákra emlékeztet.

Záró műsorszámként a megjelentek jól ismert huszárnótákat énekeltek közösen, majd a Nagykövetség fogadása, és a díszvacsora alatt kötetlen formában emlékezhettek, emlékeztethettek.

Különös érzés 1848 dicsőségére idegenföldön emlékezni, hiszen a több ezer kilométernyi távolság a közösség erejének hála alig-alig érződik. A versek, a dalok, a jelképek, és természetesen az anyanyelv összekötnek bennünket, legyünk bármelyik pontján is a világnak.

„De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” (Sajó Sándor)

Kovács Kata

Teljes műsor:

Kányádi Sándor: Nyergestető
Előadja: Köntés Béla