Színházi vetítés

Örömteli hírünk van!

Az Alapítvány a Magyar Színházakért szervezet új programot indított el, amelynek célja a magyar színházi kultúra legkiválóbb alkotásainak megőrzése és terjesztése. A kezdeményezés megteremtette annak lehetőségét, hogy nagyszerű színházi élményben legyen része annak a színházszerető közönségnek is, amely számára nehéz eljutni a legjobb magyar színházakba.

színházi maszkAz Alapítvány a Magyar Színházakért 2017 elején kezdte meg működését, és folyamatosan rögzíti a budapesti és a vidéki városok színházainak legszebb előadásait. A felvételre kerülő darabokat a kuratóriumot alkotó színházigazgatók és neves színészek választják ki. A felvételek HD minőségben, több hónapos előkészítés mellett, jogtisztán (azaz a szükséges szerződések, jogdíj-megállapodások megkötésével) készülnek. A felvételeket olyan neves és elismert rendezők rögzítik, mint például Márton István vagy Zilahy Tamás.

A washingtoni magyar nagykövetség megvásárolta több színdarab felvételének forgalmazási jogát, amely lehetőséget ad arra, hogy az Amerikában és Kanadában élő külhoni magyaroknak is színházi élményben lehessen részük. Erre a közelről sem mindennapi eseménysorozatra mostantól bármikor sor kerülhet.

Jelenleg öt színházi előadás angol nyelvű feliratozással ellátott nagyfelbontású audiovizuális felvételei állnak rendelkezésünkre, melyeket egy „Színházi vetítés” című sorozatban fogunk bemutatni az OMH-ban. Reméljük, a közösségünk kihasználja az alkalmat, és a pénteki vacsora után közösen élvezi és legalább virtuálisan látogat el a Pest Színházba. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy több felvétel angol nyevű felirattal is el van látva és a magyarul nem tudók számára is érthetőek, élvezhetőek.

Tiszta szívből eredő hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni az alapítványnak, létrehozóinak, valamint a washingtoni és az ottawai magyar nagykövetségnek amiért ezt a lélekemelő és nyelvőrködő lehetőséget létrehozták és a megvalósítás útjára bocsátották. Erre nagy szükségünk van, mindig is vágytunk rá, hiszen jóformán minden dolgozó ember csak nyáron látogathat haza, amikor a színházi élet szünetel. Ez a virtuális színház egy tökéletes kiegészítője a kanadai magyar házak azon erőfeszítésének, hogy élő színházi darabokat mutassanak be színpadjaikon.

„Ha bémegyünk egy fővárosba, s látni akarjuk a nemzetet, színházát keressük fel. … Színészet által terjed a nyelv. Nyelvében él a nemzet. Legyen nálunk is országosan ápolt színház, s nem fogják Erdélyt kerülni színész gyermekei.”

Kőváry László, Székelyhonról (1842)

Ugyanezt modhatjuk mi is, mindenhol a nagy vizek túlsó oldalán. Mégegyszer, köszönjük!

Pénzgyűjtés kis buszra

fotoA Kanadai Magyarok Országos Szövetsége 2017-es gyűjtése teljes sikerrel járt, a képeken látható az eredménye és bizonyítéka.

Mivel az Erdélyi Falugondnokságnak több kis buszra lenne szüksége a gyerekek magyar nyelvű iskolákba való szállítására, a KMOSZ az idén is egy június 4-étől október 23-áig tartó gyűjtést szervez még egy darab jármű megvásárlása céljából. 2017-ben 7,550$-t sikerült gyűjteni.

Adakozni több módon is lehet:

  • egyenes banki átutalással a KMOSZ bankszámlájára:
    34096-004-3409-5011541
  • National Alliance of Hungarians in Canada” névre kiállított és „kmoszkisbusz2018” megjegyzéssel ellátott, majd a KMOSZ postacímére 100 Glouchester Street, Suite 352, Ottawa, ON K2P 0A4 küldött csekkel
  • villanyposta átutalással a KMOSZ pénztárosi treasurer@kmosz.ca címére és a „kmoszkisbusz2018” jelszó megadásával

Segítsünk a szórványban élő magyarságnak, együtt többre megyünk!

Ünnepek

A szilveszteri mulatság kivételével, 2018. január 5-ével bezárólag a pénteki napokon az OMH zárva tart.

Kellemes pihenést, áldott karácsonyt és erőben, egészségben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Kezdő magyar nyelvtanfolyam a Carleton egyetemen – második rész 2018. januártól

Ha már beszél egy kicsit magyarul, de szeretné tovább fejleszteni a nyelvtudását, akkor iratkozzon be a 2018. januárjában kezdődő magyar nyelvtanfolyam második részére a Carleton egyetemen.

Ez a kurzus (LANG 1020B) a 2017. szeptemberében kezdődött nyelvtanfolyam tananyagára épül, ezért minden újonnan csatlakozó diáknak kötelező egy szintfelmérő kitöltése.

Olyan másod- vagy harmadgenerációs kanadai magyarokat is várunk a januártól induló magyar tanfolyamon, akik Kanadában születtek, otthon a szülőkkel vagy nagyszülőkkel magyarul beszéltek, ezáltal valamennyire értik és beszélik a nyelvet, de talán már nem használják elég rendszeresen vagy nem tanulták soha iskolai oktatás keretében.

A beiratkozás már megkezdődött. A tanítás a téli félévben 2018. január 8-án kezdődik.

Részletes tudnivalók a beiratkozásról az egyetem honlapján található: https://carleton.ca/slals/hungarian/

Érdeklődni lehet közvetlenül is a kurzust vezető nyelvtanártól: hungarian@carleton.ca

HU címerTámogatja és segíti Magyarország Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága

Pénzgyűjtés kis buszra

Június elején az Ottawai Magyar Ház vezetősége egy újabb célt is maga elé helyezett. A június 4-e és augusztus 20-a közötti időszakban tartott rendezvények anyagi bevételét és adományát olyan elszakított területeken élő magyarok megsegítésére fordítja, ahol a magyar nyelvű oktatást immár szinte teljesen ellehetetlenítették. Ezeken a vidékeken a gyerekeket nagy távolságon át kellene szállítani ahhoz, hogy magyarul tanulhassanak.

Magyarzsákodon (Maros megyében, Romániában) Balázs Sándor unitárius lelkész, a Romániai Falugondnokság Szövetségégnek elnöke kezdeményezésére, a gyerekek ingázását akarják lehetővé tenni, melynek céljából használt kis buszokat szeretnének vásárolni és e célra átalakítani. Ezen járművek értéke darabonként 8,000$. A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége legalább egy ilyen kis busz árának összegyűjtésével szeretné támogatni ezt az ügyet, melyhez az Ottawai Magyar Ház is csatlakozik.

Mindannyian reméljük, hogy több város összefogásával ezt meg is tudjuk valósítani. Ezen összefogás által, a mai napig közel 3.900$-t sikerült összegyűjteni. Kérünk mindenkit, járuljon hozzá és támogassa ezt a fontos ügyet amivel csak tudja. Adakozni lehet közvetlenül is, az Erdélyi Szövetségen keresztül. Ennek érdekében a kapcsolatot az Erdélyi Szövetség elnök-asszonyával kell felvenni:

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsával
Erdélyi Szövetség – Transylvanian Federation – Siebenbürgischer Verband – Fédération de Transylvanie
1052 Budapest, Semmelweis u. 1/3.
Tel: +36-20-374-1315
E-mail: erdelyiszovetseg@gmail.com ill. hevizijozsa@gmail.com

Az összegyűjtött adományokat augusztus végén, még az új tanév kezdete előtt utalja át a KMOSZ. Az adományokat előre is köszönjük.